batm.bglot.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Полезни връзки

Е-поща Печат PDF

 

Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) - http://ncth.bg/

Регионални центрове по трансфузионна хематология (РЦТХ):

Пловдив - http://ncth.bg/contacts/229-plovdiv

Варна - http://ncth.bg/contacts/218-varna

Плевен - http://ncth.bg/contacts/223-pleven

Стара Загора - http://ncth.bg/contacts/234-stara-zagora

Отделения по трансфузионна хематология (ОТХ)сайтовете на съответните МБАЛ или УМБАЛ

Списък на ОТХ: предстои публикуване

Лаборатории по трансфузионна хематология (ЛТХ) - сайтовете на съответните МБАЛ или УМБАЛ

Списък на ЛТХ: предстои публикуване

Организации

Български червен кръст (БЧК) - http://www.redcross.bg/

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) - http://www.nsbalhz.bg/

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) - http://www.bda.bg/

Български лекарски съюз (БЛС) - http://www.blsbg.com/

Министерство на здравеопазването (МЗ) - http://www.mh.government.bg/bg/

International Society of Blood Transfusion (ISBT) - http://www.isbtweb.org/

European School of Transfusion medicine (ESTM) - http://www.estm.info/

European Blood Alliance (EBA) - http://www.europeanbloodalliance.eu/

Неправителствени организации:

Съюз на българските медицински специалисти (СБМС) - http://www.medunion-bg.org/

Асоциация на студентите медици в България (АСМБ) - http://amsbulgaria.net/

Българска организация по доброволно кръводаряване (БОДК) - http://bgblood.org/

Сдружение „Безвъзмездно кръводаряване и кръвопреливане” - http://homohumanus.com/

Българско медицинско сдружение по хематология - http://bulgarian-hematology.com/bg.html

Български алианс за кръводаряване (БАК) - http://www.bbda.eu/bg/index.html

Българска асоциация на хората с коагулопатии - http://coagulacia.org/

Българска асоциация по хемофилия (БАХ) - http://www.hemo-bg.org/

Национален алианс на хората с редки болести – www.rare-bg.com

Българска асоциация за защите на пациентите - http://www.patient.bg/index_bg.php

Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ - https://czpz.org/

You are here: Полезни връзки