batm.bglot.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Мисия на Българската асоциация по трансфузионна медицина

Е-поща Печат PDF

Достигането на възможно най-високия стандарт здраве е едно от фундаменталните права на всяко човешко същество.

Членовете и партньорите на Българската асоциация по трансфузионна медицина  потвърждават своята отговорност за гарантиране на правото на здраве и поемат ангажимент да работят интензивно за въвеждане на всеобхватност, солидарност и равен достъп до най-модерните постижения на трансфузионната медицина, включително и отстояването на основни граждански ценности в организирането и финансирането на българската и европейските здравни системи. Те се обединяват около стремежа към възможно най-доброто здраве, независимо от етническа принадлежност, пол, възраст, социално положение или платежоспособност.

Споделените от тях цели включват „значително подобряване на здравето и благосъстоянието на населението, намаляване на здравното неравенство, укрепване на общественото здраве и осигуряване на здравна система, която е всеобхватна, справедлива, устойчива и с високо качество”.

Рамката за политики на асоциацията разчита на много и различни хора в управлението и извън него, които със своето вдъхновение и целеустременост ще преодолеят по-успешно сложните предизвикателства, пред които е изправено здравето в 21 век и приетите регионални цели за здравето на хората в Европейския регион:

Намаляване на преждевременната смъртност в Европейския регион до 2020 г.
Увеличаване на продължителността на живота в Европейския регион.
Намаляване на здравното неравенство в Европейския регион до 2020 г.
Подобряване на благосъстоянието на населението в Европейския регион.
Осигуряване на универсално покритие и достъп до възможно най-доброто здраве.
Определяне на национални цели и планове по отношение на здравето в държавите членки

Мисията на Българската асоциация по трансфузионна медицина се вписва изцяло в приетата през 2012 г. от всички 53 държави членки на Европейския регион на СЗО нова обща рамка за политики – “Здраве 2020”. „Здраве 2020“ насърчава всяка държава от Европейския регион да участва в изпълнението на европейските цели и да определя свои национални цели и задачи, свързани със здравето на нейните граждани.

You are here: За Асоциацията Мисия